Privacy Statement next2news BV

Bij het openen van een next2news account wordt u gevraagd uw bedrijfs-, persoons en/of betaalgegevens (de “Gegevens”) te verstrekken. Deze gegevens worden door next2news bewaard op beveiligde servers.

Waar gebruikt next2news de gegevens voor?

Next2news gebruikt de Gegevens om haar dienst te kunnen uitvoeren, ten behoeve van de eigen administratie en om met u te kunnen communiceren omtrent de door u afgenomen dienst. Next2news zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen tenzij daartoe wettelijk verplicht. Next2news mag de bedrijfsnaam doorgeven aan bij haar aangesloten uitgevers.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Om op uw account in te loggen ontvangt u een gebruikersnaam en een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Next2news gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u next2news zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat next2news maatregelen kan nemen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Next2news probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies

Next2news maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Next2news maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn noodzakelijk om het gebruik van de site mogelijk te maken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Next2news raadt u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Next2news behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over het privacybeleid van next2news of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan next2news.